Ricardo Guillén
 

Handledning

Handledning.png

Handledning ser olika ut beroende på vad saken gäller. Ofta är det ett stöd för en individ att självständigt ta sig igenom en eller flera utmaningar. 

Handledning fungerar när det finns en konkret situation eller sak som den berörda vill ha hjälp kring. Det kan gälla:

  • Förbereda ett svårt samtal med familj, vän, kollega eller partner

  • Transformera ilska, grämande, ältande

  • Uppslag kring hur komma vidare i en viss fråga

  • Få fördjupad förståelse kring motivation eller bristande motivation

  • Lära sig av sina misstag, bli sams med sig själv

  • Se sig själv eller andra på ett nytt sätt

  • Lära sig säga nej / ta nej

  • Hjälp med uppslag kring att möta behov

  • Hitta strategier för att leva livet mer fullt

Ibland uppstår ett skifte, eller en insikt kommer som löser ett problem. Andra gånger sker utveckling som en process över tid.

Vilket verktyg jag använder beror på situationen. Vill du veta mer om mina kunskaper, läs mer under om mig.