Ricardo Guillén
 

Medling

medling.png

Medling innebär att jag lånar ut mina färdigheter till två parter. Syftet är att skapa förståelse, samarbete eller försoning. Medling funkar till exempel:

  • Vid brott och tvister

  • På arbetsplatser vid akuta konflikter

  • Som alternativ till par- eller familjeterapi

Som medlare hjälper jag parterna reparera och utveckla en relation. En förutsättning är att parterna har något de vill prata om, och att båda gör det av egen vilja.


Kan medlaren vara opartisk?

För att över huvud taget kunna ta parti, behöver vi se saken i termer av två sidor där en har rätt på den andras bekostnad eller vice versa. Med den synen tenderar fokus att hamna på just skuldfrågan. Vem har rätt/fel, är rimlig/orimlig, rationell/irrationell? Vem började? Osv.

I sådana samtal tenderar tredjeparten att bli en auktoritet som parterna söker medhåll från. En sådan medling blir inte särskilt trygg att delta i – såvida du inte är den som medlaren sympatiserar med.

Jag fokuserar hellre på att hjälpa parterna ta varandras perspektiv. Med den ingången kan ansvarstagande, lärande och läkande ske, utan att det kostar i självrespekt.

Frågan om opartiskhet handlar då om att hålla reda på vems perspektiv som är på bordet. Det handlar också om att säkerställa att den som ännu inte tagit den andres perspektiv får göra det. Ordningen med vilket det sker beror på vad saken gäller, vad som hänt tidigare, osv.

Vill du veta mer om min syn på opartiskhet, läs det här blogginlägget:
Opartiskhet vid win-lose vs. win-win
 

Hur går det till?

Först pratar jag med parterna var för sig för att räta ut frågetecken. Om medling kan hjälpa stämmer vi träff till medlingssamtal.

Under samtalet agerar jag samtalsledare och ser till att skapa lugn. Jag följer noga vad som pågår i rummet och agerar för att skydda bägge parters behov. Ibland genom att omformulera det som sägs. Ibland genom att be en part återge vad den hört. Och om det behövs, genom att avbryta.

Medling fungerar när något redan har hänt, en konflikt ligger latent, eller har blossat upp. För att förebygga rekommenderar jag utbildning och handledning.